Јавне набавке

Јавне набавке мале вредности

Процедура  планирања  набавки,  спровођење поступака јавних набавки и извршење уговора унутар Акредитационог тела Србије дефинисани су Правилником о поступку јавних набавки у Акредитационом телу Србије који је донет у складу са чланом 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/2015, 68/2015), Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 83/15) и чланом 28. став 1. тачка 13. Статута Акредитационог тела Србије („Службени гласник РС”, број 97/11).

Назив Документација Рок за подношење понуда
ЈН бр. 01/2015: Набавка добара – горива (безоловни бензин и дизел гориво) за службенa возила Акредитационог тела Србије коришћењем компанијске дебитне картице за гориво

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 01/2015

Конкурсна документација за ЈН бр. 01/2015

Питања и одговори за ЈН бр. 01/2015

Обавештење о закљученом уговору

24.04.2015. године до 10:00
ЈН бр. 02/2015: Набавка услуга подршке и одржавања ИТ система за потребе Акредитациониог тела Србије

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 02/2015

Конкурсна документација за ЈН бр. 02/2015

Обавештење о закљученом уговору
 

26.05.2015. године до 12:00
ЈН бр. 03/2015: Услуге резервације и обезбеђења авио карата за службена путовања у иностранство

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 03/2015

Конкурсна документација за ЈН бр. 03/2015

Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке за ЈН бр. 03/2015

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде/пријаве

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 03/2015 - исправка

Питања и одговори 1 за ЈН бр. 03/2015

Питања и одговори 2 за ЈН бр. 03/2015

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 03/2015

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 03/2015

17.09.2015. године до 12:00
ЈН бр. 04/2015: Набавка канцеларијског материјала за потребе Акредитационог тела Србије за 2015. годину

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 04/2015

Конкурсна документација за ЈН бр. 04/2015

Питања и договори за ЈН бр. 04/2015

Одлука о обустави поступка за ЈН бр. 04/2015

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр. 04/2015

28.09.2015. године до 12:00
ЈН бр. 05/2015: Набавка канцеларијског материјала за потребе Акредитационог тела Србије за 2015. годину

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 05/2015

Конкурсна документација за ЈН бр. 05/2015

Питања и одговори за ЈН бр. 05/2015

Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке за ЈН бр. 05/2015

Питања и одговори 2 за ЈН бр. 05/2015

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде/пријаве

Остали документи

Питања и одговори 3 за ЈН бр. 05/2015

Питања и одговори 4 за ЈН бр. 05/2015

Одлука о обустави поступка за ЈН бр. 05/2015 - Партија 2

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр. 05/2015 - Партија 2

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 05/2015 - Партија 1

Одлука о обустави поступка за ЈН бр. 05/2015 - Партија 3

Обавештење о обустави поступка за ЈН бр. 05/2015 - Партија 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 05/2015 - Партија 1

 

28.10.2015. године до 12:00
ЈН бр. 06/2015: Услуге мобилне телефоније за потребе Акредитационог тела Србије

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 06/2015

Конкурсна документација за ЈН бр. 06/2015

Питања и договори 1 за ЈН бр. 06/2015

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 06/2015

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 06/2015

17.12.2015. године до 10:00
План јавних набавки за 2016. годину План јавних набавки за 2016. годину  
ЈН бр. 01/2016: Набавка горива (бензина и дизел горива) за службена возила Акредитационог тела Србије

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 01/2016

Конкурсна документација за ЈН бр. 01/2016

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 01/2016

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 01/2016

10.06.2016. године до 14:00

ЈН бр. 03/2016: Набавка услуге посредовања при куповини авио карата за потребе Акредитационог тела Србије

Позив за подношење понуде за ЈН бр. 03/2016

Конкурсна документација за ЈН бр. 03/2016

Питања и одговори 1 за ЈН бр. 03/2016

Питања и одговори 2 за ЈН бр. 03/2016

Одлука о обустави ЈН бр. 03/2016

07.09.2016. године до 12:00
ЈН бр. 5/2016: Набавке услуге мобилне телефоније за потребе Акредитационог тела Србије

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 5/2016

Конкурсна документација за ЈН бр. 5/2016

Питања и одговори за ЈН бр. 5/2016

Измена и допуна конкурсне документације за ЈН бр. 5/2016

Питања и одговори 2 за ЈН бр. 5/2016

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 5/2016

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 5/2016

16.12.2016. године до 12:00

ЈН бр. 7/2016: Набавка рачунарске опреме за потребе Акредитационог тела Србије

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 7/2016

Конкурсна документација за ЈН бр. 7/2016

Питања и одговори за ЈН бр. 7/2016

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 7/2016

Обавештење о закљученом уговору за ЈН бр. 7/2016

14.12.2016. године до 12:00
План јавних набавки за 2017. годину План јавних набавки за 2017. годину  
ЈН бр. 01/2017: Услуге сервисирања и одржавања фотокопир апарата

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 01/2017

Конкурсна документација за ЈН бр. 01/2017

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.09.2017. године до 12:00
ЈН бр. 02/2017: Набавка рачунара и рачунарске опреме

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 02/2017

Конкурсна документација за ЈН бр. 02/2017

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

22.11.2017. године до 12:00
ЈН бр. 03/2017: Услуге мобилне телефоније за потребе Акредитационог тела Србије

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 03/2017

Конкурсна документација за ЈН бр. 03/2017

Одговор

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 03/2017'-измена

Конкурсна документација за ЈН бр. 03/2017-измена

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Одговор 2

Позив за подношење понуда за ЈН бр. 03/2017'-измена 2

Конкурсна документација за ЈН бр. 03/2017-измена 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.01.2018. године до 12:00
План јавних набавки за 2018. годину План јавних набавки за 2018. годину  

ЈН бр. 01/2018: Набавка горива за потребе Акредитационог тела Србије

Позив за подношење понуда за ЈН бр 01/2018

Конкурсна документација за ЈН бр 01/2018

Одговор ЈН бр 01/2018

Одлука о додели уговора за ЈН бр. 01/2018

Обавештење о закљученом уговору

22.06.2018. године до 12:30

ЈН бр. 02/2018: Услуге обезбеђе-ња авио карата за службена путовања у иностранство

Позив за подношење понуда за ЈН бр 02/2018

Конкурсна документација за ЈН бр 02/2018

Питања и одговори за ЈН    бр 02/2018

Одлука о додели уговора ЈН бр 02/2018

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр 02/2018

20.11.2018. године до 12:00
ЈН бр. 03/2018: Набавка новог путничког возила за потребе Акредитационог тела Србије

Конкурсна документација ЈН бр 03/2018

Позив за подношење понуда ЈН бр 03/2018

Одлука о додели уговора ЈН бр 03/2018

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр 03/2018

13.12.2018. године до 09:00
ЈН бр. 04/2018: Стручна и консултантска подршка у пројектовању Информационог система АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ- АКРЕДИС

Конкурсна документација ЈН бр 04/2018

Позив за подношење понуда ЈН бр 04/2018

Одлука о додели уговора ЈН бр 04/2018

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр 04/2018

18.12.2018. године до 09:00
ЈН бр. 05/2018: Услуге мобилне телефоније

Конкурсна документација ЈН бр 05/2018

Позив за подношње понуда ЈН бр 05/2018

Одлука о додели уговора ЈН бр. 05/2018

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр 05/2018

08.01.2019. године до 10:00