Промоција акредитације

Акредитационо тело Србије (АТС) има задатак да, у сарадњи са институцијама које су у земљи задужене за развој и имплементацију инфраструктуре квалитета и доношење одговарајућих прописа у области оцењивања усаглашености, промовише акредитацију и подиже свест о значају, улози и предностима система акредитације код свих заинтересованих страна - корисника и потрошача производа и услуга, државних органа, корисника услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености, као и самих тела за оцењивање усаглашености.

На страницама, које следе, можете погледати и прочитати АТС-ове брошуре, годишње извештаје о раду АТС-а, билтене АТС-а, као и актуелне вести, најаве догађаја, записе о обележавању Дана акредитације и учествовању АТС-а у кампањама за промоцију и подизање свести о значају акредитације.

Уколико вам је потребан промотивни материјал АТС-а или имате било каквих питања у вези истих, можете нас контактирати путем електронске поште office@ats.rs или путем телефона 011 314 86 80.

Видео клиповиСваке године на заједничким годишњим скупштинама Међународног форума за акредитацију (IAF) и Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) бира се тема Међународног дана акредитације након чега се израђује промотивни филм са преводом на локалне језике и исти се објављује на интернет презентацијама ове две међународне организације за акредитацију.

Промотивни материјали

Да би се остварила промоција националног система акредитације са циљем унапређења квалитета производа и повећања конкурентности наших производа на домаћем и иностраном тржишту, кроз упознавање са значајем и предностима акредитације у оквиру националног и европског законодавства, Акредитационо тело Србије (АТС) је издало брошуре намењене законодавцима, заинтересованим телима за оцењивање усаглашености и корисницима услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености које можете преузети у одељку Брошуре.

Поред стварања адекватне свести о значају акредитације на националном нивоу, потребна је и промоција акредитације на европском, односно светском нивоу коју реализују Европска организација за акредитацију (EA), Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународни форум за акредитацију (IAF) кроз своје брошуре које можете преузети на следећим линковима:

брошуре ЕА
ILAC-ове брошуре
IAF-ове брошуре

АТС објављује три пута годишње и свој Билтен у којем обавештава све заинтересоване стране - кориснике и потрошаче производа и услуга, државне органе, кориснике услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености и тела за оцењивање усаглашености о активностима АТС-а, новостима из области акредитације у раду међународних организација (EA, ILAC, IAF, ISO, ...), новим законодавним решењима, а која се тичу оцењивања усаглашености и акредитације, најавама догађаја, семинара и скупова, важним обавештењима и другим актуелним информацијама.

Из тог разлога вас позивамо да нам, путем електронске поште на адресу: office@ats.rs, пошаљете предлоге тема о којима бисте желели да читате.

Такође, постоји могућност пријављивања за електронску верзију билтена међународних организација за акредитацију (EA/ILAC/IAF):

пријави се за билтен ЕА
пријави се за ILAC-ов билтен
пријави се за  IAF-ов билтен

Брошуре АТС-а

У сврху промоције националног система акредитације и рада акредитованих тела за оцењивање усаглашености Акредитационо тело Србије је издало следеће брошуре како би се различити корисници упознали са акредитацијом и предностима које она пружа, почев од законодаваца (надлежних министарстава), потенцијалних лабораторија које би се акредитовале, будућих клијената већ акредитованих лабораторија, сертификационих и контролних тела, индустрије и других заинтересованих страна у области акредитације:

Како влада и законодавна тела могу имати користи од коришћења услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености?
 
Које предности лабораторије стичу када се акредитују?

 

Зашто користити услуге акредитоване лабораторије?

 

Зашто користити услуге акредитованих сертификационих тела?

 

Зашто користити услуге акредитованих контролних тела?

 

Да ли користите услуге сертификације, испитивања, еталонирања или контролисања?
 
Које су користи од потписаног EA MLA споразума о признавању акредитације? Заједно до квалитета

      Како акредитација помаже законодавцима

 

Билтен АТС-а

Акредитационо тело Србије (АТС) три пута годишње објављује свој Билтен у електронској форми који је намењен свим заинтересованим странама - корисницима и потрошачима производа и услуга, државним органима, струковним удружењима, корисницима услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености, као и телима за оцењивање усаглашености. Намера АТС-а је да клијенти, акредитована тела за оцењивање усаглашености, као и подносиоци пријава или друге заинтересоване стране, буду на транспарентан, ефикасан и брз начин упознати са радом АТС-а, поступком акредитације и другим интересантним темама и новинама из те области, а у циљу унапређења и што боље сарадње.

Из тог разлога вас позивамо да нам, путем електронске поште на адресу уредника Билтена office@ats.rs пошаљете предлоге тема о којима бисте желели да читате.

 

Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 1
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 2
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 3
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 4
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 5
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 6
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 7
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 8
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 9
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 10
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 11
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 12
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 13
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 14
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 15
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 16
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 17
Електронски билтен АТС-а
БРОЈ 18
   
Електронски билтен АТС-а БРОЈ 19    

 

Публикације

Министарство финансија и привреде, МФП, (садашње Министарство привреде, МП) издало је сет приручника из области инфраструктуре квалитета и техничког законодавства који ће бити од велике помоћи привредницима и другим заинтересованим странама које у пракси примењују законе и техничке прописе. Такође је објављена и Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020 у којој су дефинисани приоритети развоја за наредни период у складу са потребама индустрије и актуелним трендовима развоја инфаструктуре квалитета у Европи и свету.

Овде можете преузети документа у .pdf формату.

Хоризонтални правни оквир у области инфраструктуре квалитета у Републици Србији Приручник за примену
Правилника о електромагнетној компатибилности
Приручник за примену Правилника о безбедности лифтова
Приручник за примену Правилника о безбедности машина Приручник за примену
Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона
Приручник за примену Правилника о личној заштитној опреми
Кратак водич за примену ATEX правилника Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета за период 2015-2020 Нови пакет мера за унапређење трговине производима

Институт за стандардизацију (ИСС) објавио je две публикације на српском језику уз подршку Немачког друштва за међународну сарадњу (GIZ), у оквиру програма за развој приватног сектора у Србији – ACCESS.

Публикација „Изградња поверења - комплет алата за оцењивање усаглашености” даје преглед свих аспеката оцењивања усаглашености и намењена је пословним руководиоцима, законодавцима, као и представницима потрошача.

Један од главних начина, на који се стандарди користе као подршка владиним мерама, је позивање на међународне стандарде у техничким прописима што је и представљено у публикацији „Коришћење ISO и IEC стандарда и позивање на њих као подршка јавној политици". То значи да државна управа може да користи ISO и IEC међународне стандарде на различите начине чиме се остварују значајне уштеде у новцу и времену.

 
„Изградња поверења - Комплет алата за оцењивање усаглашености” Коришћење ISO и IEC стандарда и позивање на њих као подршка јавној политици
 
 

 

Позитивна искуства из јавног сектора

Позитивна искуства у примени акредитације и оцењивања усаглашености у јавном сектору

www.publicsectorassurance.org

Имајући у виду значај оцењивања усаглашености и акредитације за унапређење рада државне управе и развој привреде једне државе, најзначајније међународне организације у овој области (IAF, ILAC, ISO и IIOC) су израдиле вебсајт на којем се могу пронаћи информације о томе како:

  • државна управа унапређује свој начин рада коришћењем услуга тела за оцењивање усаглашености
  • државне институције помажу развој привреде и конкурентност тако што подстичу примену оцењивања усаглашености
  • оцењивање усаглашености помаже државним институцијама да испуне циљеве своје политике
  • оцењивање усаглашености помаже законодавцима код доношења и спровођења прописа.

На вебсајту су обухваћене следеће области: грађевина, криминал и безбедност, привредни развој, државна управа, енергетика, заштита животне средине, безбедност хране и пољопривреда, здравље и безбедност, здравствена заштита, производи и услуге, трговина.

Вебсајт садржи велики број примера из целог света (укључујући и пример из Републике Србије) који показују како је акредитација помогла министарствима и различитим државним установама да унапреде своје радне процесе и постигну врхунске резултате.

Студије случаја пример су како владе, локална самоуправа и законодавци из целог света користе услуге акредитованих тела за оцењивање усаглашености у циљу остваривања позитивних резултата.

Свака од приказаних области садржи студије случаја, које показују користи које јавни сектор и законодавци имају од коришћења услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености, а на вебсајту се налазе и резултати независног истраживања, које је спроведено, као и све неопходне додатне информације.

Уколико желите да се и ваша прича нађе на овом вебсајту, молимо вас да нам пишете на следећу адресу: office@ats.rs.

 

 

Годишњи извештај о раду АТС-а

Кампање

Пројекат ЕУ „Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији“

Представници Министарства економије и регионалоног развоја (сада Министарства финансија и привреде, односно Министарства привреде), Привредне коморе Србије и конзорцијума AFNOR (Association Francaise de Normalisation), SIQ (Slovenian Institute of Quality and Metrology), DANAK (Den Danske Akkrediterings) и Универзитет у Љубљани потписали су 3. јуна 2010. godine у Привредној комори Србије Меморандум о разумевању и реализацији пројекта ЕУ „Техничка помоћ институцијама инфраструктуре квалитета у Републици Србији“.

Циљ овог пројекта је био да обезбеди техничку помоћ кључним институцијама и телима у области стандардизације, акредитације, метрологије и телима за оцењивање усаглашености у Републици Србији. Пројекат је финансирала Европска комисија и спроводио се до новембра 2010. године и то у две фазе у регионалним коморама широм Србије. Организовано је 40 семинара о стандардизацији и акредитацији (15 једнодневних семинара о стандардизацији и 25 дводневних семинара о акредитацији). Упоредо са кампањама о јачању свести у оквиру пројекта спроводиле су се и активности на идентификацији и примени одговарајућих међулабораторијских поређења и шема оцењивања оспособљености, као и обуке запослених у АТС-у.

Семинари су одржани у: Шапцу и Панчеву, од 9. до 12. марта – Систем менаџмента заштите животне средине (захтеви стандарда ISO 14001); Новом Саду и Београду, од 16. до 19. марта – Системи менаџмента безбедношћу хране (захтеви стандарда ISO 22000); Крушевцу и Сомбору, од 6. до 9. априла – Системи менаџмента заштите здравља и безбедности на раду (захтеви стандарда OHSAS 18001); Зрењанину и Крагујевцу, од 13. до 16. априла – Системи менаџмента квалитетом (захтеви стандарда ISO 9001); Београду и Новом Саду, од 11. до 14. маја – Технички захтеви за моторна возила; Новом Саду и Нишу, од 25. до 28. маја -  Захтеви прописа о електромагнетској компатибилности; Краљеву 1. и 2. јуна – Захтеви прописа о безбедности машина; Суботица и Ниш од 15. до 18. јуна – Захтеви прописа о електричној нисконапонској опреми; Краљеву и Суботици, од 21. и 24. септембра – Судови под притиском; Београду и Новом Саду, од 5. до 8.октобра – Еталонирање; Београду и Новом Саду, од 9. до 12. новембра – Лифтови; Београду, од 16. до 19. новембра – Писање техничких прописа.

Завршна конференција пројекта одржана је 17. децембра 2010. године у просторијама Привредне коморе Србије. Предавачи на семинарима испред АТС-а су били: Љубица Живанић, мр Милица Јовчић, Биљана Томић, др Братислав Милошевић и мр Наталија Јовичић Зарић.

Догађаји

Најаве догађаја

НАЈАВЕ ДОГАЂАЈА

Овде можете пронаћи све информације везане за најважније семинаре из области инфраструктуре квалитета. На овај начин ћете бити у прилици да видите како можете да се пријавите за жељени семинар, као и да то учините на време.

12. мај 2015. године

Обука: тумачење захтева нове верзије стандaрда SRPS EN ISO 15189:2014

Институт за стандардизацију Србије први пут организује курс посвећен тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 који се односе на квалитет и компетентност медицинских лабораторија.

Курс је намењен руководству акредитованих медицинских лабораторија (према SRPS EN ISO 15189:2008) и медицинских лабораторија, које уводе систем менаџмента квалитетом према стандарду SRPS EN ISO 15189:2014, или запосленима у лабораторији који су укључени у његову имплементацију, одржавање и стално побољшавање, представницима руководства за квалитет, руководиоцима лабораторија, као и интерним проверавачима.

Учесници ће имати прилику да, уз конкретне примере за испуњење најбитнијих захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 у форми групних вежби, практично примене стечено знање.

Предавачи су искусни експерти у области акредитације медицинских лабораторија и чланови Комисије за стандарде и сродне документе (KS Z212, Медицинска средства за дијагностику in vitro).

Накнада за учешће на курсу износи 12.350,00 динара и укључује: материјал за курс, стандард SRPS EN ISO 15189:2014 (sr), потврду о похађању и освежење за време паузе.

Рок за пријаву је 19. мај 2015. године.

За више информација посетите: http://www.iss.rs/rs

13. фебруар 2015. године

Обука у вези успостављања ЕТС система

Систем трговине емисионим јединицама ЕУ (ЕТС), познат и као тржиште угљеника ЕУ, успостављен Директивом 2003/87/EC, представља основу политике Европске уније у борби против климатских промена и кључни инструмент за смањење гасова са ефектом стаклене баште у сектору индустрије на исплатив начин. Као кандидат за чланство у ЕУ, Србија има обавезу усаглашавања са захтевима ЕУ ЕТС Директиве. С тим у вези, Министарство пољопривреде и заштите животне је укључено у „twinning“ пројекат „Успостављање система за мониторинг, извештавање и верификацију (MRV) неопходног за успешну имплементацију Система трговине емисионим јединицама ЕУ“, а до краја 2015. године предвиђено је и усвајање Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште и пратећих подзаконских аката.

Како би систем ЕТС могао да функционише, неопходно је успоставити поуздан и тачан систем мониторинга, извештавања и верификације гасова са ефектом стаклене баште. Ово подразумева да су оператери постројења обавезни да врше мониторинг и извештавање о емисијама, док трећа, независна страна (верификатор) верификује валидност и тачност достављеног извештаја. Верификатор проверава колико је мониторинг усаглашен са одобреним планом мониторинга, као и потпуност и поузданост података у годишњем извештају о емисијама.

Основни пропис ЕУ којим се утврђују критеријуми које верификатори морају да испуне за ту врсту делатности је Уредба Комисије (ЕУ) број 600/2012 од 21. јуна 2012. о верификацији извештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене баште и извештаја о тонским километрима и о акредитацији верификатора у складу сa Директивом 2003/87/ЕЗ Европског парламента и Савета.

У циљу информисања, Министарство пољопривреде и заштите животне средине организује, 20. фебруара 2015. године, са почетком у 8:30 часова, у сали Протокол СИВ-а 3 (Омладинских бригада 1, Нови Београд), радионицу током које ће бити представљени захтеви Уредбе која је веома важна и за потенцијалне верификаторе. Циљ радионице је пружање информација о будућим улогама и обавезама како АТС-а тако и потенцијалних ЕТС верификатора.

Рок за пријаву је 19. фебруар 2015. године, а заинтересовани за учешће на радионици могу да се пријаве електронским путем на: dragana.radulovic@eko.minpolj.gov.rs

25. септембар 2014. године

Међународна конференција о испитивању оспособљености 2015

Обавештавамо вас да ће се пета Међународна конференција о испитивању оспособљености (International Proficiency Testing Conference 2015) одржати у периоду од (15.)16. до 18. септембра 2015. године у Темишвару, Румунија.

Током Конференције, чији мото гласи „Нема науке без мерења, квалитета без испитивања ни глобалног тржишта без стандарда”, полазници ће бити у могућности да учествују у дискусијама и размене искуства са представницима универзитета, инжењерима, ПТ провајдерима, руководиоцима лабораторија, као и да учествују у раду радних група и у обукама.

Конференцију организује CEPROCIM SA, Букурешт (Research, Consulting and Process Development in the binder field) и Удружење ПТ провајдера (Association of Proficiency Testing Providers, AFSIC) у сарадњи са “POLITEHNICA”-ом, Универзитет у Темишвару.

Током конференције ће бити обрађене следеће теме:

•    ПТ шеме
•    Референтни материјали и испитивање оспособљености
•    Валидација метода испитивања и испитивање оспособљености
•    Мерна несигурност и испитивање оспособљености
•    Интерна контрола квалитета и испитивање оспособљености
•    Метрологија, следивост и испитивање оспособљености
•    Акредитација и учешће у испитивању оспособљености
•    Развој метода испитивања у лабораторијама за испитивање

Први рок за пријаву је 30. јануар 2015. године до када је потребно и доставити апстракте радова који ће бити изложени током Конференције.

За више информација посетите http://www.pt-conf.org/index.php/default/

11. март 2014. године

Семинар о мерној несигурности

Друштво метролога 7. маја 2014. године организује Семинар о мерној несигурности који ће се одржати у Београду, на Грађевинском факултету, Булевар краља Александра 73.

Програмом је предвиђено да семинар траје од 10 часова до 16 часова и предвиђена су три дела. У првом делу су теоријска предавања о мерној несигурности, типовима и начинима рачунања. Други део је предвиђен за практични део - рачунање мерне несигурности на конкретном примеру. Завршни, трећи део је полагање тестова.

Сви полазници, који положе тестове, добиће Сертификат о завршеном семинару.

Цена семинара је 9.000,00 динара, а за чланове Друштва метролога цена је 8.100,00 динара.

Рок за пријаву учешћа на семинару је 15.04.2014. године.

Молимо све заинтересоване за учешће на семинару да попуњен формулар проследе Председнику или Секретару Друштва метролога на један од следећих мејлова: delcev@grf.bg.ac.rs или joksimov@sbb.rs.

За више информација посетите http://drustvometrologa.org/2014seminar.

Дан акредитације

Међународни дан акредитације се обележава 9. јуна као глобална иницијатива коју су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) како би промовисали значај и улогу акредитације. Сваке године на заједничким годишњим скупштинама IAF-a и ILAC-а бира се тема Међународног дана акредитације након чега се израђује промотивни материјал који се објављује на интернет презентацијама ове две међународне организације за акредитацију - брошура, постер и промотивни филм са преводом на локалне језике.

Разни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари се дешавају упоредо са прославом Међународног дана акредитације у преко 90 земаља како би јавност била упозната са значајем акредитације.

У складу са Статутом Акредитационог тела Србије, АТС сваке године обележава и 9. јун као Међународни дан акредитације и 28. јун као Дан акредитације у Републици Србији по дану када је у Србији 2000. године додељена прва акредитација.

Међународна конвенција о квалитету - ЈУСК

Акредитационо тело Србије (АТС) сваке године традиционално учествује на Годишњој националној конференцији ЈУСК-а (Јединствено удружење Србије за квалитет) у оквиру Специјалне конференције „Национални систем акредитације - стање и будући развој“ која се одржава почетком јуна месеца на Машинском факултету у Београду.

Позивамо сва заинтересована акредитована тела за оцењивање усаглашености да нам пошаљу своје предлоге тема предавања из области акредитације која би сте желели да чујете на овој Специјалној конференцији путем електронске поште АТС-а на адресу: office@ats.rs или Николи Костићу на адресу: nikola.kostic@ats.rs или мр Милици Јовчић на адресу: milica.jovcic@ats.rs.

Традиционални годишњи семинар у Сава центру

Традиционални годишњи семинар за акредитована тела за оцењивање усаглашености одржава се у месецу јануару.

У раду семинара учествују представници ресорних министарстава, експерти АТС-а, као и експерти са пројеката и други предавачи и стручњаци из области оцењивања усаглашености и акредитације, када се анализирају теме, које су у том тренутку актуелне, или када постоји захтев заинтересованих страна да се одређена тема представи на овом скупу.

Представници акредитованих тела за оцењивање усаглашености и привредних друштава, струковних удружења и удружења потрошача се редовно одазивају позиву и присуствују семинару у великом броју (преко 500 присутних). Скупу такође присуствују и представници акредитационих тела из окружења.

Годишњи семинар у Сава центру је прилика да се представници акредитованих тела за оцењивање усаглашености упознају са већим бројем тема из области техничких захтева значајних за њихов рад у области оцењивања усаглашености и акредитације, као и са новим подзаконским актима министарстава који су усаглашени са европском регулативом.