Обавештења

српски

Информације о примени нових докумената

У складу са Планом активности које су усмерене на усаглашавање рада АТС са захтевима новог издања стандарда ISO/IEC 17011, 6. маја 2019. године усвојен је документ АТС-ПР08, Области активности АТС. Овим документом су утврђене врсте акредитација и области оцењивања усаглашености у којима АТС спроводи своје активности.

Такође, измењен је документ АТС-УП36, Општа начела непристрасности који садржи начела у вези са идентификацијом, анализом и отклањањем ризика везаних за непристрасност и независност тела за оцењивање усаглашености.

Нове акредитације у месецу марту 2019. године

Нове акредитације у месецу марту 2019. године

У марту 2019. године донете су следеће одлуке о додели акредитације за:

Контролна тела:

1. ВАТРОЦЕНТАР ДОО Београд, Београд, Боривоја Стевановића 55, акредитациони број: 06-224;

2. "Добровољно ватрогасно друштво Врачар", Београд, Метохијска 42, локал 2, акредитациони број: 06-225;

НОВЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ У ФЕБРУАРУ 2019. ГОДИНЕ

У фебруару 2019. године донете су следеће одлуке о додели акредитације за:

Контролна тела:

1. ГАСАЛАРМ ДОО Београд, Београд, Добропољска 72а/1, акредитациони број: 06-216

2. ИПОН СИСТЕМ ДОО Београд, Београд, Златиборска 31, акредитациони број: 06-217

3. EMPEX DOO BEOGRAD, Драгице Кончар 37, Београд, акредитациони број: 06-218

4. ВАТРОСЕРВИС АД Нови Сад, Нови Сад, Јована Цвијића 7, акредитациони број: 06-219

5. ДОО ВАТРОСЕРВИС Ћуприја, Ћуприја, Петра Добрњца 11, акредитациони број: 06-220

Обавештење за заинтересоване стручњаке

Обавештење за заинтересоване стручњаке

АТС обавештава заинтересоване стручњаке да се указала потреба за ангажовањем:

Pages