Обавештења

српски

Информација у вези остварења прихватљиве следљивости мерења

Информација у вези остварења прихватљиве следљивости мерења

У складу са правилима и захтевима за акредитацију организација за оцењивање усаглашености Акредитационо тело Србије је успоставило Правила за остваривање прихватљиве следљивости мерења, АТС-11-12-00-00.

Информација о спровођењу међулабораторијских поређења

Информација о спровођењу међулабораторијских поређења

Један од услова за добијање и одржавање акредитације, у склaду са Правилима акредитације, јесте учешће у одговарајућим међулабораторијским поређењима и/или шемама за испитивање оспособљености. На тај начин, акредитована организација осигурава поверење у своје резултате.

Pages